... Đang tìm kiếm, vui lòng tải lại trang nếu chờ quá lâu
Tên miền {{domain.domainName}} chưa được đăng ký Kiểm tra

Thông tin WHOIS tên miền

{{domain.idnName || domain.domainName}} Share Facebook   Vòng đời tên miền

Dữ liệu cập nhật mới nhất sau 20 phút từ thời gian cập nhật cuối cùng.
Tên miền
Đặt chỗ tên miền Mua tên miền này (Tên miền thuộc diện được giữ chỗ bởi VNNIC và không cho đăng ký)
Tên miền dưới dạng mã ASCII
Ngày đăng ký:
Ngày hết hạn:
Chủ sở hữu tên miền:
Cờ trạng thái :
{{st}} (Tên miền đang trong quá trình xét duyệt cấp phát)
Trạng thái tên miền:
Tạm ngừng hoạt động
Tạm ngừng hoạt động
Quản lý tại Nhà đăng ký:
Nameservers :
DNSSEC :
Xem đầy đủ thông tin whois Thu gọn