Kiểm tra tên miền

Dịch vụ whois tên miền là gì?

Là dịch vụ giúp cho bạn, biết được trạng thái và các thông tin về tên miền đã được đăng ký bởi một người nào đó.

Dịch vụ Ẩn thông tin whois tên miền là gì?

Khi bạn đăng ký tên miền, hầu như mọi người điều biết thông tin về bạn (Tên bạn, địa chỉ nhà, số điện thoại, email). Bạn có thể sẽ phải nhận spam mail, email lừa đảo…iNET sẽ bảo vệ thông tin của bạn không bị rơi vào tay kẻ xấu.

Tên miền chưa sử dụng dịch vụ bảo mật

Tên miền đã sử dụng dịch vụ bảo mật

  • Domain ID Shield Service
  • 55578909@domainidshield.com
  • 5/F Hong Kong Trade Centre, 161-167 DesVoeux Road Central, Hong Kong
  • +852.21581835

Công cụ kiểm tra bản ghi tên miền

Là công cụ giúp cho bạn biết được tên miền, tên miền con có giá trị như thế nào thay vì phải gõ lệnh command.

Kiểm tra tại đây

Công cụ kiểm tra tồn tại của email

Là công cụ giúp cho bạn biết được email có tồn tại hay không để gửi email marketing, chăm sóc khách hàng...

Kiểm tra tại đây