Kiểm tra tên miền

Dịch vụ whois tên miền là gì?

Là dịch vụ giúp cho bạn, biết được trạng thái và các thông tin về tên miền đã được đăng ký bởi một người nào đó.

Dịch vụ Ẩn thông tin whois tên miền là gì?

Khi bạn đăng ký tên miền, hầu như mọi người điều biết thông tin về bạn (Tên bạn, địa chỉ nhà, số điện thoại, email). Bạn có thể sẽ phải nhận spam mail, email lừa đảo…iNET sẽ bảo vệ thông tin của bạn không bị rơi vào tay kẻ xấu.

Tên miền chưa sử dụng dịch vụ bảo mật

Tên miền đã sử dụng dịch vụ bảo mật

  • Domain ID Shield Service
  • 55578909@domainidshield.com
  • 5/F Hong Kong Trade Centre, 161-167 DesVoeux Road Central, Hong Kong
  • +852.21581835