Tên miền Trạng thái Hành động
{{domain.domainName}} Đang kiểm tra...
Tên miền đã được đăng ký Tên miền có thể đặt chỗ Tên miền chưa được đăng ký