... Đang tìm kiếm, vui lòng tải lại trang nếu chờ quá lâu

Tên miền chưa được đăng ký
Tên miền không thể đăng ký

Thông tin WHOIS tên miền

{{domain.idnName || domain.domainName}}   Vòng đời tên miền
Dữ liệu được cập nhật từ {{domain.createdDateBefore}}

Dữ liệu cập nhật mới nhất sau 20 phút từ thời gian cập nhật cuối cùng.
Tên miền
(Tên miền thuộc diện được giữ chỗ bởi VNNIC và không cho đăng ký)
Tên miền dưới dạng mã ASCII
Ngày đăng ký:
Ngày hết hạn:
Chủ sở hữu tên miền:
Cờ trạng thái :
{{st}} (Tên miền đang trong quá trình xét duyệt cấp phát)
Trạng thái tên miền:
Tạm ngừng hoạt động
Tạm ngừng hoạt động
Quản lý tại Nhà đăng ký:
Nameservers :
DNSSEC :