Whois tên miền

Là công cụ giúp cho bạn biết được trạng thái và các thông tin về tên miền đã được đăng ký bởi một người nào đó.

Kiểm tra bản ghi tên miền

Là công cụ giúp cho bạn biết được tên miền, tên miền con có giá trị như thế nào thay vì phải gõ lệnh command.

Whois nhiều tên miền

Công cụ whois nhiều tên miền một lúc, hỗ trợ export file Excel.

Kiểm tra thông tin IP

Truy vấn các thông tin của địa chỉ IP.

Kiểm tra thông tin Hosting

Thông tin chi tiết về hosting và các công nghệ sử dụng của tên miền.

Xác thực địa chỉ email

Công cụ để kiểm tra(verify) địa chỉ email có tồn tại hay không.