Thông tin hosting tên miền {{domain.domainName}}

Tên miền
Xếp hạng Alexa toàn cầu
Xếp hạng Alexa tại quốc gia
Địa chỉ IP
Nhà cung cấp hosting
Vị trí
IP range
Trình duyệt của bạn {{response.data.useragent.browser + ' ' + response.data.useragent.version}}
Hệ điều hành của bạn {{response.data.useragent.os}}
Thông tin agent của bạn

Dữ liệu thu thập tên miền {{domain.domainName}}

Tiêu đề
Mô tả
Từ khóa
Công nghệ sử dụng
Thời gian quét

Thông tin whois tên miền {{domain.domainName}}

... Đang tìm kiếm
Tên miền {{domain.whois.domain.whois.ame}} chưa được đăng ký Kiểm tra
Tên miền
Đặt chỗ tên miền Mua tên miền này (Tên miền thuộc diện được giữ chỗ bởi VNNIC và không cho đăng ký)
Ngày đăng ký:
Ngày hết hạn:
Chủ sở hữu tên miền:
Cờ trạng thái :
{{st}}
Trạng thái tên miền:
Tạm ngưng do thiếu bản khai
Tạm ngưng do chưa xác nhận thông tin đăng ký
Quản lý tại Nhà đăng ký:
Nameservers :
DNSSEC :