... Đang tìm kiếm
Tên miền http://frenchrepublic.space chưa được đăng ký, click vào đây để đăng ký.

Thông tin WHOIS tên miền http://frenchrepublic.space

Dữ liệu cập nhật mới nhất sau 20 phút từ thời gian cập nhật cuối cùng.
Tên miền (Tên miền thuộc diện được giữ chỗ bởi VNNIC và không cho đăng ký)
Ngày đăng ký:
Ngày hết hạn:
Chủ sở hữu tên miền:
Cờ trạng thái :
{{st}}
Trạng thái tên miền:
Tạm ngưng do thiếu bản khai
Tạm ngưng do chưa xác nhận thông tin đăng ký
Quản lý tại Nhà đăng ký:
Nameservers :

DNSSEC :
Xem đầy đủ thông tin whois Thu gọn